Spotkania edukacyjne z radami pedagogicznymi
Centrum prowadzi spotkania edukacyjne rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych. Propozycje tematyki spotkań przedstawione są poniżej.

Organizujemy również szkolenia rad pedagogicznych dotyczące innych zagadnień - zgodnie z potrzebami środowiska edukacyjnego.
Zamów szkolenie:
Oferta szkoleń rad pedagogicznych
Temat:
Inspiracje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych w różnych obszarach aktywności dziecka.
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Grupowe zabawy logopedyczne dla przedszkolaków
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Twórczo, czyli jak? - przygoda z TIKiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w aspekcie osiągania kompetencji cyfrowych
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Jak pracować z grupą i w grupie?
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Eksperymenty, doświadczenia, projekty i gry dydaktyczne stymulujące aktywność poznawczą dzieci w przedszkolu i klasach 1-3
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Inspirujemy do bycia EKO – jak i dlaczego warto wdrażać edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Prawo oświatowe dla nauczycieli
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Dialogowanie w rozwiązywaniu konfliktów w szkole
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Sposoby oceniania osiągnięć uczniów, w tym ocenianie kształtujące, a efekty kształcenia
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Wykorzystanie nowych możliwości usług Microsoft 365 (Office 365) w edukacji
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Edukacyjny wymiar zastosowania smartfonów uczniowskich
liczba godz.
2
cena
500 zł
Temat:
Dostępność cyfrowa, a tworzenie dokumentów cyfrowych
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Prawo autorskie w kształceniu stacjonarnym i zdalnym
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość oraz sztuczna inteligencja w praktyce szkół ogólnokształcących i zawodowych
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Implementacja metod zarządzania produkcją w szkole – Kaizen w praktyce edukacyjnej
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Internet rzeczy w szkole odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej gospodarki
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Jak zintegrować teorię z praktyką? – kształcenie modułowe/modualne w szkole zawodowej
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności do praktyki szkolnej
liczba godz.
3
cena
750 zł
Temat:
Projektowanie i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Rola nauczyciela/wychowawcy
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
Laboratoria przyszłości w zakresie wykorzystania wybranych urządzeń
liczba godz.
4
cena
1000 zł
Temat:
STEAM w edukacji
liczba godz.
3
cena
750 zł