“Porozmawiajmy o naszych konkursach” 4/konsultacja grupowa

Nr szybkiej informacji: 
150
Adresat: 
nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
Informacja o wydarzeniu: 

 

POROZMAWIAJMY O NASZYCH KONKURSACH
 
KONSULTACJA GRUPOWA
 
DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW
 
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do uczestnictwa w konsultacji grupowej Porozmawiajmy o naszych konkursach, która odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach 15:30 - 18:30, w sali nr 3B (Pracownia Edukacji Humanistycznej).
 
Udział w konsultacji umożliwi uczestnikom, między innymi, kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z organizacją konkursów oraz dokumentowania ich przebiegu.
 
Planowany termin zajęć: 17 kwietnia 2024 r.
 
Prowadzenie konsultacji grupowej: Elżbieta Bytniewska
 
Każdy uczestnik konsultacji otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w zajęciach.
 
Prosimy o zgłaszanie udziału w konsultacji grupowej poprzez link do 12 kwietnia br. (kwalifikowanie do udziału według kolejności zgłoszeń). Udział w konsultacji jest bezpłatny.
 
Opracowała: Elżbieta Bytniewska
tel. 692 553 893
Planowany termin zajęć:: 
17.04.2024
Organizator: 
Elżbieta Bytniewska
Pokaż więcej
strzałka w dół