Awans zawodowy nauczycieli w świetle zmian przepisów prawa

Nr szybkiej informacji: 
151
Adresat: 
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Informacja o wydarzeniu: 

 

Konsultanci z Ośrodka Zarządzania w Edukacji serdecznie zapraszają do udziału w seminarium na temat:
 
„Awans zawodowy nauczycieli w świetle zmian przepisów prawa”
 
Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki awansu zawodowego w trybie tzw. case study.
 
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
  • awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w świetle aktualnych regulacji prawnych,
  • charakterystyka nauczyciela początkującego i nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • tryb przygotowania do zawodu nauczyciela i procedura poprzedzająca postępowanie w sprawie nadawania stopnia awansu zawodowego,
  • realizacja stażu w okresie przejściowym i zasady stosowania przepisów przejściowych,
  • zasady zatrudnienia nauczycieli po zmianach dotyczących awansu zawodowego.
Zajęcia prowadzić będzie radca prawny MAREK MŁODECKI z Kancelarii Radców Prawnych
 
VERBA LEGIS - specjalista w zakresie prawa oświatowego oraz prawa pracy, w tym w szczególności
 
Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Autor komentarzy i publikacjidotyczących
 
Karty Nauczyciela. W ramach swojej działalności zawodowej udziela pomocy prawnej nauczycielom,
 
dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły, współpracuje również z ośrodkami szkoleniowymi jako
 
wykładowca i prowadzący szkolenia z zakresu prawa oświatowego i działalności szkół.
 
Seminarium w formie stacjonarnej odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00 - 13:00 w budynku ŁCDN i KP przy ul. Kopcińskiego 29, II piętro, sala 210.
 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do 14 kwietnia 2024r.
 
 
Wysokość opłaty od uczestnika wynosi 150,00 brutto.
 
Nr konta do wpłaty za uczestnictwo: 34 1240 1037 1111 0011 0912 0187
 
Opracował(a):
Elżbieta Kukuła
Planowany termin zajęć:: 
15.04.2024 r.
Organizator: 
Elżbieta Kukuła
Pokaż więcej
strzałka w dół