Uczenie się we współpracy

Nr szybkiej informacji: 
160
Adresat: 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani mauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

Zaproszenie do udziału w warsztatach
 
Uczenie się we współpracy
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczniów klas I-III oraz innych zainteresowanych nauczycieli do udziału w spotkaniu, podczas którego:
  • zaprezentujemy model uczenia się we współpracy,
  • podamy przykłady technik komunikacyjnych, pomocnych w budowaniu efektywnej współpracy,
  • omówimy rolę nauczyciela w budowaniu środowiska sprzyjającego aktywnemu uczenia się.
Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w godz. 16:30 – 18:00, w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 310.
 
 
Opracowała:
Nauczyciel konsultant edukacji wczesnoszkolnej
Planowany termin zajęć:: 
15.04.2024
Organizator: 
Anna Rostrygin
Pokaż więcej
strzałka w dół