Już działa Punkt Mediacji w ŁCDNiKP!

Aktualności

Infolinia mediacyjna: tel. 693440672 od poniedziałku do czwartku  w godz. 10.00-12.00

Skrzynka kontaktowa: b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl

W Punkcie Mediacji placówki oświatowe znajdą ofertę szkoleń z zakresu mediacjiZasady i korzyści mediacji – dla rad pedagogicznych, rodziców; warsztaty Jak wykorzystywać narzędzia mediacyjne w pracy wychowawczej, Jak przygotować mediatorów rówieśniczych do mediacji szkolnych. Przede wszystkim jednak, organy prowadzące, dyrektorzy  i nauczyciele mogą skorzystać z usług certyfikowanego mediatora, który poprowadzi profesjonalnie mediacje w przedłużającym się, szkodliwym dla jakości pracy szkoły konflikcie: wewnętrznym, zewnętrznym, z instytucjami, osobami prawnymi. 

 

Mediacja to ważna kompetencja społeczna, budująca  demokratyczną wspólnotę dialogu. Warto ją kształtować od najmłodszych lat, dlatego ŁCDNiKP pod patronatem AMC i Stowarzyszenia Mediatorów Pactus inicjuje działalność Punktu Mediacji.

 

ŁCDNiKP od dawna propaguje mediacje jako najlepszy, najtańszy, najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów. Jest to metoda wpisująca się w nurt konstruktywizmu,  w której strony konfliktu same wypracowują rozwiązania problemu. W edukacji przynosi ona szereg korzyści: jest działaniem profilaktycznym, buduje społeczność nakierowaną   na współpracę i relacje, zdejmuje z nauczycieli i dyrektorów odpowiedzialnośc  za arbitrażowe rozstrzyganie konfliktów, zapobiega eskalacji konfliktów  i delegowaniu ich  do organów zewnętrznych. 

 

 

Uroczyste otwarcie odbędzie się podczas konferencji wpisującej się w E-Targi Edukacyjne

Mediacje w edukacji, 16 marca o godzinie 14.00 

 

Rejestracja na konferencję: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/72524

 

 

Pokaż więcej
strzałka w dół