Z uważnością na neuroróżnorodność w placówce ogólnodostępnej

Aktualności

Sieć placówek wspierających neuroróżnorodność

Szanowni Państwo,

zwracamy się z apelem w sprawie potrzeby budowania bardziej przyjaznego środowiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży neuroatypowej. Zależy nam, aby nauczyciele i rodzice mieli dostęp do rzetelnych informacji, zgodnych z najnowszymi badaniami, uwzględniającymi kontekst samorzeczniczy.

Jesteśmy nauczycielami, pedagogami, praktykami, codziennie towarzyszymy dzieciom i młodzieży zmagającej się z wyzwaniami neuroróżnorodności. Obserwujemy, jak trudno im, ich rodzinom oraz otoczeniu odnaleźć się w chaosie danych. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami, sprawdzonymi rozwiązaniami oraz tworzyć miejsca, w których wiedza będzie nieustannie weryfikowana, aktualizowana, aby jak najefektywniej wspierać młodych ludzi w ich niezależności i pełnym uczestnictwie.

Liczymy, że dołączycie Państwo do naszej inicjatywy, aby współtworzyć sieć placówek wspierających neuroróżnorodność. Ważne jest dla nas, abyśmy wspólnie:

  • poszerzali perspektywę postrzegania osób neuroatypowych,
  • wzmacniali szacunek dla inności, rozumianej w kategoriach wyjątkowości,
  • wzbudzali wzajemną ciekawość i chęć działania w grupach rówieśniczych,
  • rozwijali umiejętności emocjonalno-społeczne, oswajali lęk i obawy przed zmianami, wychodząc z „kultury błędu” do świadomego uczenia się w oparciu o doświadczenia,
  • poznawali z uważnością i zaangażowaniem swoich wychowanków, stosowali sposoby pracy oparte na ich mocnych stronach,
  • weryfikowali oferty szkoleń dla nauczycieli z obszaru pracy z osobami w spektrum autyzmu, aby były one spójne z aktualną wiedzą i głosem samorzeczników.

Liczymy, że dołączycie Państwo do naszej inicjatywy współtworzenia sieci placówek wspierających neuroróżnorodność. Dyrektorów, pedagogów, nauczycieli oraz wszystkich, którym bliski jest ten temat zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci, które odbędzie się 23 maja o godz. 16.00 w ŁCDNiKP (sala 201).

Organizatorzy spotkania i autorzy Listu: Kadra PM nr 234, SP nr 141 oraz ŁCDNiKP.  Link do rejestracji

 

Pokaż więcej
strzałka w dół