Szybkie informacje

Szybka informacja nrsortuj rosnąco Tematyka Adresaci
161 Jak rozmawiać z młodzieżą o Unii Europejskiej? Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
160 Uczenie się we współpracy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani mauczyciele
159 Padlet – narzędzie współpracy w projekcie Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani nauczyciele
158 Warsztaty „Breviarium kanonu kultury” jako element edukacji klasycznej (4 godz.) Nauczyciele języka polskiego, historii, filozofii, bibliotekarze
157 Znaleźć największe i najmniejsze, czyli optymalizacja inaczej 4 godz./warsztaty Nauczyciele matematyki
155 Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do roli i zawodu mediatora Nauczyciele wszystkich typów szkół
154 Jak realizować tematy historyczno-patriotyczne w klasach 1-3? Propozycje działań z uczniami. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
151 Awans zawodowy nauczycieli w świetle zmian przepisów prawa Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
150 “Porozmawiajmy o naszych konkursach” 4/konsultacja grupowa nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
147 VIII INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi Nauczyciele
132 Zajęcia edukacyjne dla uczniów - Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna / konsultacja grupowa Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
124 Dołącz do eTwinning i realizuj ciekawe projekty Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
100 XXIII Festiwal Bibliotek Szkolnych „Kryminały nie banały” – konkurs interdyscyplinarny Nauczyciele bibliotekarze, uczniowie wszystkich typów szkół
89 Zajęcia edukacyjne dla uczniów “Na kogo czeka praca?”. Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna Konsultacje grupowe dla uczniów Młodzież ucząca się w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych
63 Akademia Multimedialnego Nauczyciela n-le wszystkich typów szkół
46 Zajęcia dla najmłodszych – magiczna chemia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolne
34 Badanie jakości gleby i wody Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
28 MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
Pokaż więcej
strzałka w dół