DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU – ZOSTAŃ DORADCĄ METODYCZNYM!

Aktualności

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłosiło nabór na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie przedmiotów/specjalności:

 • język polski jako język obcy,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • wychowanie przedszkolne,
 • biologia,
 • geografia,
 • pedagog,
 • psycholog.

 

 

 

 

Do konkursu może przystąpić nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce zlokalizowanej we wskazanym powiecie, o ww. specjalności, który posiada:  

 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102);
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobrą ocenę pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno‑komunikacyjnej.

► Termin składania dokumentów: 21 czerwca 2024 r.

► Szczegółowe informacje dotyczące naboru: https://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs-ofert-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-metodycznego-w-lcdnikp/

Pokaż więcej
strzałka w dół