Kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie Oświatą"

Aktualności

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu Zarządzania Oświatą. Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1449 ze zm.) zainteresowanych ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą i zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

ORGANIZACJA KURSU:

·       planowany termin rozpoczęcia zajęć: 29 września 2023 r.,

·       planowany termin zakończenia zajęć:  28 czerwca 2024 r.,

·       kurs trwa dwa semestry,

·       łączna liczba wszystkich godzin zajęć dydaktycznych: 250, 

·       zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym: piątek-6 godz., sobota-8 godz., niedziela-8 godz.,

·       co najmniej 70% zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu prowadzonych jest w formie warsztatów i realizacji zadań praktycznych,

·       koszt kursu: 2200 zł.

Szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego są zgodne z wymogami określonymi w Ramowym Planie i Programie Kursu z zakresu Zarządzania Oświatą,  zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. 

Kierownik/organizator: Elżbieta Kolczyńska - konsultant Ośrodka Zarządzania w Edukacji; tel.: (42) 678 33 78 wew.208, email: e.kolczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

        

 

 

Pokaż więcej
strzałka w dół