SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT „NAUCZYCIELE 4.0 EPOKA CYFROWA” W ATENACH: WZMACNIANIE NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW W PROMOWANIU KOMUNIKACJI CYFROWEJ W EUROPEJSKICH SALACH KLASOWYCH

Aktualności

uczniowie przy komputerach"Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach" to sztandarowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ mający na celu zwalczanie dezinformacji i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach, rozpoczął swoje działania na spotkaniu inauguracyjnym w Atenach w Grecji w dniach 1–2 lutego 2024 r.

ŁCDNIKP ma przyjemność być częścią tego dynamicznego konsorcjum projektowego składającego się z 17 organizacji z 7 krajów, w tym renomowanych uniwersytetów i wydziałów pedagogicznych, władz publicznych w dziedzinie edukacji, instytucji zajmujących się kształceniem dorosłych z dużym doświadczeniem w zakresie szkolenia nauczycieli i umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych w sieciach europejskich.

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i zwalczanie dezinformacji należą do trzech najważniejszych umiejętności cyfrowych potrzebnych w XXI wieku. Nauczyciele muszą być wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby umożliwić uczniom krytyczne myślenie, dokonywanie świadomych wyborów w Internecie i zachowanie bezpieczeństwa, a jednocześnie ciągłe budowanie odporności w cyfrowym świecie.

Nauczyciele 4.0 Cyfrowe oferują wdrożenie na dużą skalę budowania potencjału w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Bułgarii, Cypru, Grecji, Włoch, Polski i Rumunii.

Spotkanie inaugurujące było dla partnerów okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i zaplanowania pierwszych kroków w kierunku zamierzonych REZULTATÓW projektu:

• Opracowanie kompleksowego programu nauczania, który poprowadzi nauczycieli i wychowawców w zakresie sposobów rozwijania wśród uczniów umiejętności niezbędnych do rozwoju w epoce cyfrowej.

• Opracowanie kursu uniwersyteckiego na temat zwalczania dezinformacji i umiejętności cyfrowych

• Rozwój platformy e-learningowej umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji tysięcy nauczycieli i edukatorów szkół podstawowych i średnich, która będzie oferować kurs Nauczyciele 4.0 Digital w formacie blended learning.

Ostatecznym celem projektu jest przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę działań w zakresie podnoszenia umiejętności, w których weźmie udział ponad 2000 czynnych nauczycieli/wychowawców i przyszłych nauczycieli w zaangażowanych krajach.

Celem projektu jest wywarcie szerszego wpływu poprzez zainicjowanie debaty publicznej z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, przyczynienie się do reformy polityki w zakresie edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych na poziomie krajowym i europejskim oraz zapewnienie długoterminowych, kompleksowych wytycznych w kwestiach związanych z rozwiązywaniem problemów dezinformację i promowanie umiejętności cyfrowych.

  

 

Lider projektu: European University Cyprus (EUC – Cypr) 

Partnerzy: National and Kapodistrian University of Athens (NKUA – Grecja), Sofia University St Kliment Ohridski (UNISOFIA – Bułgaria), West University of Timisoara(Rumunia), Uniwersytet Łódzki (UŁ, Polska), University of Palermo (UNIPA – Włochy), Cyprus Pedagogical Institute (CPI – Cypr), Institute of Educational Policy (IEP – Grecja), Ministry of Education and Science (Bułgaria), Ministry of Education and Research (Romania), Athens Lifelong Learning Institute (ALLI – Grecja), Mediawise Society (Asociatia Mediawise Society – Rumunia), Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP – Polska), CESIE (Włochy),Research Innovation and Development Lab (ReadLab – Grecja), European Association for Viewers Interests (EAVI – Belgia),ALL DIGITAL (Belgia).

 

Projekt Nauczyciele 4.0 Epoka cyfrowa (numer projektu: 101132893) jest finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Pokaż więcej
strzałka w dół