XXXVI PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

Aktualności

zdjęcie z PRI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego już po raz trzydziesty szósty doprowadziło do urzeczywistnienia szlachetnej idei unikatowego w skali kraju wydarzenia, jakim jest Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jego pomysłodawca i niestrudzony organizator – dyrektor Janusz Moos – zaprosił 13.06 2023 r. na  uroczystą galę w reprezentacyjnej sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu Poznańskich  utalentowanych uczniów, nauczycieli innowatorów, twórczych dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych, wspierających edukację swoją twórczością i działalnością naukowców, społeczników i przedsiębiorców, a także przedstawicieli firm i instytucji, które współdziałają z edukacją w sposób wartościowy i efektywny. Wszyscy laureaci XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, których było aż 148, zostali uhonorowani tytułami i certyfikatami potwierdzającymi ich innowacyjną działalność. Nagrodą za szczególne osiągnięcia były statuetki Skrzydła Wyobraźni.

Jesteśmy dumni z bogatych tradycji ruchu innowacyjnego - podkreślił dyr. Janusz Moos. - Cieszymy się ogromnie z bieżących działań oddolnych, podejmowanych z naszej inspiracji przez nauczycieli, którzy pracują w nauczycielskich zespołach innowacyjnych, metodycznych i zadaniowych, generując innowacyjne pomysły. Wszystkim innowatorom najserdeczniej gratulujemy!

Szczegółowe informacje: https://pri.wckp.lodz.pl/

 
Pokaż więcej
strzałka w dół