Punkt konsultacyjny programu Erasmus+

Aktualności

Craft (and) Artisan Skills (for) Co-operative And Digital Enterprise and Innovation Gains

Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych

(skrót CASCADE)

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS +

 

Lider projektu: Lancaster University (Wielka Brytania)

Partnerzy: The Good Things Collective (Wielka Brytania), University of Lodz (Polska), Associazione “Submeet-incontrarsi per crescere” (Włochy), Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Polska), Druzhestvo Znanie (Bułgaria), Rural Hub (Irlandia)

Okres realizacji:  2020.09.01 – 2023.08.31

Cel główny:

Cele projektu CASCADE obejmują uczenie się cyfrowe na rzecz rozwoju biznesu (ceny, rynki cyfrowe, marketing cyfrowy, kanały sprzedaży itp.), innowację i zrównoważoną (zamkniętą pętlę) produkcję wraz z uczeniem się międzypokoleniowym, doradztwo zawodowe dla młodych ludzi zainteresowanych rzemiosłem i stworzenie nowej sieci umożliwiającej pracownikom rzemieślniczym i rzemieślniczym łączenie się z nowymi rynkami ich produktów.

Opis:

Projekt CASCADE to trzyletni europejski projekt badawczy, kierowany przez Lancaster University, z sześcioma dodatkowymi partnerami z innych

 

branżowych organizacji specjalistycznych z całej UE. Wszyscy partnerzy, z którymi współpracujemy, zbudowali sieci z różnymi rzemieślnikami, artystami i producentami rzemieślniczymi.

Planowane innowacyjne produkty projektu obejmują rzemieślnicze międzypokoleniowe warsztaty z wystawami współtworzonych dzieł oraz kompleksowy pakiet nauczania innowacji, obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw. Projekt skupia się na tym temacie, ponieważ bierze pod uwagę znaczenie sektora rzemiosła i rzemieślników w przyczynianiu się do gospodarki niskoemisyjnej z istotnymi wynikami wytyczającymi trasy niskoemisyjnej, bezodpadowej produkcji, aby umożliwić sektorowi rzemieślniczemu i rękodzielncizemu, aby wprowadzać innowacje w tej dziedzinie oraz wykorzystywać swoje referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju we wprowadzaniu na rynek swoich produktów.

Rezultaty:

Rzemieślnicze warsztaty międzypokoleniowe z wystawami współtworzonych dzieł.

Kompleksowy pakiet szkoleń w zakresie innowacji, obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw dla sektora rzemieślniczego i rękodzielniczego..

Wspieranie innowacji, aby pomóc temu sektorowi w budowaniu prężności.

Produkty:

• Zadanie IO1: Współtworzony przez partnerów pakiet rozwoju biznesu cyfrowego uczenia się dla sektora rzemieślniczego/rękodzielniczego

• Zadanie IO2: Program nauczania innowacji dostosowany do sektora rzemieślniczego i rękodzielniczego

• Zadanie IO5: Zestaw narzędzi dla usług doradztwa zawodowego i poradnictwa dotyczących możliwości w sektorze rzemieślniczym i rękodzielniczym

• Zadanie IO6: Zestaw narzędzi dla rzemieślników i rzemieślników umożliwiający efektywne planowanie skutecznego zasięgu (wirtualnego i rzeczywistego)

• Zadanie IO7: Kaskadowe innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju i produkcji w obiegu zamkniętym/okrężnym: cyfrowy program nauczania i zestaw narzędzi dla sektora rzemieślniczego i rękodzielniczego.

 

Wartość projektu: 376 590,00 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 376 590,00 EUR

 


 

 

 

Prezentacja multimedialna ze spotkania 24.09.2020 - Akredytacja Erasmusa

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 14 PAŻDZIENIKA

REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

Od czerwca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działa Regionalny Punkt Informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego – Erasmus+. Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+.

Zadaniem Punktu jest udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programów, doradzanie, oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem.

W każdy czwartek, w lipcu i sierpniu, w godzinach 10:00 – 14:00 będzie można bezpośrednio porozmawiać z ekspertami na temat programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez Narodową Agencję. Od września               2018 r. Punkt Informacyjny będzie czynny w godzinach 12.00 – 16.00. 

Kontakt:
tel. 42 678 33 78

Konsultanci: Barbara Wrąbel, Anna Koludo

Miejsce:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź, ul. Kopcińskiego 29, pokój 301, 304, III p.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejny nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Miło nam poinformować, że we wrześniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje uruchomić III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in. nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Czas trwania przedsięwzięć, w zależności od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych, może trwać 6 bądź 12 miesięcy. Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Informacje na stronie FRSE. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej projektu

http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl)

 

Barbara Wrąbel 

kierownik Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, tel(42) 678 33 78 wew. 351,

e-mail: b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szanowni Państwo,

12 i 13 października 2018 r. w całej Unii Europejskiej, a także poza nią, po raz kolejny odbędzie się akcja #ErasmusDays, podczas której program Erasmus+ oraz rezultaty jego projektów będą szeroko promowane.

W związku z powyższym mamy dla Państwa wyzwanie! Chcemy Państwa prosić, aby każdy RPI zrealizował w jednym z tych dwóch inicjatywę, która będzie promować program Erasmus.

Liczymy na państwa kreatywność.

Jak Państwo zapewne wiecie, rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, dlatego miło by było, aby wydarzenia w tych dniach miały z tym związek.

Działaniem może być spotkanie informacyjne o programie Erasmus+ połączone z mini debatami (może z udziałem beneficjentów, którzy realizowali projekt związany z kulturą w Waszym województwie) lub warsztatami dla potencjalnych beneficjentów. A może sami Państwo wpadli na jakąś ciekawą koncepcję, którą chcieliby się z nami podzielić.

Czekam na Państwa pomysły do czwartku, 19 lipca br. 

Więcej informacji dot. akcji znajdą Państwo na stronie https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018-en/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Regionalny Punkt Informacyjnyprogramu Erasmus+, funkcjonujący w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych  z edukacją na spotkanie informacyjne które odbędzie się 27 września 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29,  godz. 14.30, sala 210.

Uczestnicy:

  • poznają możliwości współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+ ,
  • dowiedzą się, jak  złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
  • będą mogli skonsultować własne potrzeby związane projektowaniem działań w programie Erasmus+,
  • poznają przykłady dobrej praktyki

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zainteresowanych Państwa prosimy                o zarejestrowanie się drogą elektroniczną na stronie www.wckp.lodz.pl, zakładka zgłoszenia elektroniczne

 

załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Akredytacja_Erasmusa_24.09.2020.pdf1 MB
Pokaż więcej
strzałka w dół