Katalog dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 42. Jak zainteresować edukacją?

Nr komunikatu: 
14
Rok szkolny: 
2022/2023
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 42.  
 
Jak zainteresować edukacją? 
 
 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji jest jedną z wielu publikacji przygotowanych przez Wydawnictwo Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zeszycie czterdziestym drugim prezentujemy doświadczenia nauczycieli związane wdrażaniem nowych strategii edukacyjnych. Autorzy artykułów prezentują swoje nowatorskie podejście do procesu edukacji. Wskazują jak ważne jest „eksperymentowanie, bo świat chcemy poznać”, „zabawy badawcze” czy „joga – by dzieci pozostawały w świecie ruchu”. Zwracają naszą uwagę na kwestie zdrowia w przedszkolaków, w kręgu ich uwagi pozostaje kształtowanie od najmłodszych lat nawyku „zdrowie naszym skarbem”. 
 
O uczeniu empatii i wrażliwości na potrzeby innych osób dowiemy się z artykułów: „Chcą pomagać”, „Inny nie znaczy gorszy”, „Poznajemy zawody. Zawód policjant”. Nauczyciele dzielą się pomysłami wartymi ich stosowania w pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Podkreślają znaczenie ruchu, zabawy, komunikacji. 
 
W szkołach ponadpodstawowych, w kręgu zainteresowania szkół pozostają pracodawcy i współpraca z nimi w celu doskonalenia jakości kształcenia. W tym zeszycie prezentujemy efekty realizowanych projektów edukacyjnych szkolnych jak i finansowanych z funduszy UE. Kolejny raz możemy zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi organizacji i przebiegu staży zagranicznych. Dyrektorzy szkół prezentują szkolne projekty edukacyjne i nauczycieli, którzy są w ich realizację zaangażowani. 
 
W tym Katalogu napisaliśmy również o: e-Targach edukacyjnych realizowanych w nowym studio telewizyjnym TV Centrum, wynikach badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i innych przygotowanych przez ŁCDNiKP przedsięwzięciach adresowanych do dzieci i młodzieży, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, nauczycieli, seniorów. Skupiliśmy się także na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Jak zainteresować edukacją? Odpowiedź na to pytanie zawiera się m.in. w inspirującej tematyce, fascynujących nazwach i dużej aktywności uczestników.  
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie artykułów opublikowanych w Katalogu dobrych praktyk w edukacji, zeszyt 42: 
 
 1. Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi. Moje doświadczenia z planem daltońskim w przedszkolu. Autorka: Agata Więcek 
 2. Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi. Projekt edukacyjny „Opowieść o różach” – słucham – oglądam – badam – odkrywam – tworzę. Autorki: Karolina Janowska, Joanna Owczarek, Małgorzata Reksulak, Małgorzata Witkowska, Dorota Żułtowska 
 3. Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi. Joga - dzieci w świecie ruchu. Autorka: Dorota Żułtowska 
 4. Przedszkole Miejskie nr 41 w Łodzi. Eksperymentujemy, bo świat poznać chcemy. Zabawy badawcze z wodą przeprowadzone w grupie dzieci czteroletnich. Autorka: Agnieszka Dawid 
 5. Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Innowacja pedagogiczna Przedszkolak czyta i od sylab zaczyna. Autorki: Ewa Adamiak, Ewelina Bednarek 
 6. Przedszkole Miejskie nr 123 w Łodzi. Grupa Freblowska. Autorki: Monika Kalkowska, Agnieszka Gal 
 7. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi we współpracy z Przedszkolem nr 2 w Koluszkach. WARSZTATY WALENTYNKOWE ZE SKRZATEM KAMISIEM - projekt czytelniczy pt.: Skrzat Kamiś odkrywa teatr papierowy i zaprasza w świat bajek kolorowy. Autorki: Magdalena Starosta, Anna Oraczyńska, Magdalena Żak 
 8. Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi. Program Zdrowie naszym skarbem. Autorka: Aleksandra Mrozek 
 9. Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi. Inny nie znaczy gorszy. Autorki: Joanna Derczyńska, Anetta Kaźmierczak 
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Bedoniu Wsi. Chcą pomagać…-O działalności charytatywnej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi. Autorka: Ilona Najder 
 11. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi. Poznajemy zawody. Zawód policjant. Autorki: Maria Kubacka, Ewa Nowicka 
 12. Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi. Spotkanie z Mistrzem w Szkole Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi. Autorka: Dagmara Sygdziak 
 13. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Zabawy badawcze z jajem w roli głównej Lekcja z jajem. Autorki: Karolina Dobiech-Derda, Renata Cybulska 
 14. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Jak pracuję ze swoją klasą – kilka pomysłów wartych wypróbowania w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Autorka: Renata Cybulska 
 15. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi. Porozumiewam się, poruszam się i bawię.              Autorki: Kamila Borek, Barbara Pietrzak, Olga Szymanowska 
 16. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi. Współpraca z pracodawcami w celu podnoszenia umiejętności językowych. Autorka: Katarzyna Warych 
 17. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi. Europejski staż drogą do     sukcesu. Autorzy: Katarzyna Warych, Tomasz Rakowski 
 18. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Innowatorzy i innowacje. Klaudia Balcerowska, Edyta Cieślak-Kudła, Bożena Bocheńska – serwis restauracyjny i racjonalne żywienie. Autorka: Zofia Wrześniewska 
 19. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi. Moja historia z koleją – jak do tego doszło! Autorka: Agnieszka Wykrętowicz 
 20. Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. Dni Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 
 21. Z prac Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
 • Łódzkie e-Targi Edukacyjne – Łódź 2023. Anna Koludo 
 • Audycje telewizyjne w nowym studio telewizyjnym ŁCDNiKP. Anna Koludo, Ryszard Kuśmirek 
 • W stronę kompetencji przyszłości - Weekend z Technologią Informacyjną. Lidia Aparta, Anna Koludo 
 • XXII Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych Pokochaj czytanie. KSIĄŻKI, KTÓRE URZEKAJĄ. Koordynator: Grażyna Bartczak-Bednarska 
 • Kultura w szkole, szkoła w kulturze. Mariola Zajdlic, Elżbieta Kolczyńska 
 • IV Ogólnopolska Konferencja Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP pt. Język łączy czy dzieli – jak budować relacje z młodym pokoleniem?. Mariola Zajdlic, Elżbieta Kolczyńska 
 • Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Beata Wielkopolan 
 • Czy upcykling jest trendy? Katarzyna Skolimowska 
 • Katastroficznie o ekologii. Katarzyna Skolimowska 
 • Jak ważne są cele w procesie dydaktycznym? Bożena Piekarska 
 • Akademia Seniora w ŁCDNiKP. Barbara Wrąbel 
 • Akademii Seniora Bis w ŁCDNiKP. Barbara Wrąbel 
 • Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki. Anna Koludo 
 • ŁCDNiKP źródłem wiedzy o technice. Jadwiga Morawiec, Barbara Kapruziak, Jarosław Koludo, Wojciech Meksa. Współpraca: Robert Horynek 
 • Zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej, rozwijające zainteresowania edukacją mechatroniczną. Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak 
 • Edukacja mechatroniczna w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jadwiga Morawiec 
 • Metoda WebQuest. Maria Michalak 
 • Mistrz Techniki to Ja. Donata Andrzejczak, Adam Cyrański 
 • Dzień Ziemi w Centrum. Anna Koludo, Katarzyna Skolimowska 
 • Przygoda z American Fellows. Zofia Kordala 
 • Czy "geometria punktów kratowych" zmienia szkolną geometrię? Danuta Węgrowska, Jacek            Człapiński 
 

      22. Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 

 • Coraz łatwiej o pracę w Łodzi i regionie. Opracował: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 
 • Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje. Klaudia Hyska-Frede 
 • Raport z badania na temat współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Jadwiga               Kaczmarska-Krawczak 
 • Jak się miewa branża budowlana? Autorzy: Anna Gębarowska-Matusiak, Anna Gierlich, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Izabela Kaleta, Katarzyna Szkopiecka, Jarosław Tokarski 
 • Jaki pracownik, jaki zawód? Kogo szukają pracodawcy? Autorzy: Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski 
 • Branża logistyczna w województwie łódzkim. Autorzy: Anna Gębarowska-Matusiak, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Jarosław Tokarski 
     23. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu  
 • Nowoczesność w szkołach drogą do innowacyjnej gospodarki. Donata Andrzejczak 
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Joanna Ratajczak 
 

Kronika wydarzeń 

 • Europejski Rok Umiejętności 
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej 
 • Stypendia dla zdolnych uczniów z zakresu programowania i użytkowania obrabiarek CNC w ŁCDNiKP 
 • Tytuł honorowy Promotor edukacji normalizacyjnej w ŁCDNiKP 
 • Lista 100 2022 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 
 • ŁCDNiKP wśród ośrodków o statusie Global Training Partner firmy Microsoft 
 • Tytuł Show Case School oraz tytuł Microsoft Innovative Educator Fellow dla łódzkich szkół               i nauczycieli 
 • Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej 
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
 • Jubileuszowa edycja Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 
 
Wstęp do publikacji przygotowali: Grażyna Adamiec i Janusz Moos. 
 
Zachęcamy do lektury Katalogu dobrych praktyk w edukacji oraz czasopisma Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych wydań. 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Grażyna Adamiec  
środa, 14. Czerwiec 2023
niedziela, 31. Grudzień 2023
Pokaż więcej
strzałka w dół