PORADNIK METODYCZNY Scenariusze zajęć edukacyjnych z branży przemysłu mody

Nr komunikatu: 
15
Rok szkolny: 
2022/2023
Autor: 
Maria Michalak

 

PORADNIK METODYCZNY  
 
Scenariusze zajęć edukacyjnych z branży przemysłu mody 
 
 
 
W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowano Poradnik metodyczny adresowany do nauczycieli z branży przemysłu mody.  
 
Publikacja ta zawiera scenariusze zajęć edukacyjnych, opracowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego szeroko pojętego obszaru przemysłu mody, zaangażowanych w działania Zespołu Metodycznego. Zaprezentowano w nich przykłady włączania narzędzi TIK w różnych fazach lekcji, tworzenia warunków do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wykonywania różnorodnych zadań i ćwiczeń, motywujących uczniów do generowania własnych pomysłów i samodzielnego działania. Takie podejście do edukacji jest istotne względu na angażowanie uczniów w poszukiwanie wiedzy, kształtowanie kompetencji kluczowych, stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które są istotne i ważne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju, a także funkcjonowania na rynku pracy. 
 
 
 
Autorzy prezentowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych:  
 
  • Joanna Tustanowska - nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. 

           Temat: Podstawy ekspozycji - czas naświetlania, przysłona, ISO- mechanizmy kontroli. 

           Przedmiot: Procesy fotograficzne, klasa I w zawodzie Technik fotografii i multimediów. 

 

  • Marek Mrożewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.  

            Temat: Koło barw, jego budowa oraz dobieranie kolorów w praktyce.  

           Przedmiot: Pracownia obróbki grafiki i druku, klasa I w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

 

  • Łukasz Soszka - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. 

           Temat: System identyfikacji wizualnej firmy.  

           Przedmiot: Pracownia obróbki grafiki i druku. klasa I w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

           Zachęcamy do lektury rekomendowanych scenariuszy oraz do współpracy, dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami.  

 
Opracowanie: 
Maria Michalak 
środa, 14. Czerwiec 2023
niedziela, 31. Grudzień 2023
Pokaż więcej
strzałka w dół