Wyniki XXII Konkursu Wiedzy Technicznej

Nr komunikatu: 
2
Rok szkolny: 
2023/2024
Adresaci: 
Autor: 
Barbara Preczyńska

 

Wyniki XXII Konkursu Wiedzy Technicznej 
 
Komisja XXII Konkursu Wiedzy Technicznej, po zakończeniu zawodów II stopnia (finału ogólnołódzkiego), który odbył się w dniu 14 marca 2024 r.,  przedstawia do wiadomości zainteresowanych listę laureatów:
 
LOKATA LAUREACI SZKOŁA Kod uczestnika 
I miejsce
Uczennica SP 81 
 
Uczennica SP 81 
Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi 
115 
 
  116 
II miejsce
Uczeń SP 51 
 
Uczeń SP 51
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego
110 
 
112 
III miejsce 
Uczeń SP 64 
 
Uczeń SP 94 
Szkoła Podstawowa nr 64  w Łodzi  
 
Szkoła Podstawowa nr 94 w Łodzi 
113 
 
117
 
Podczas eliminacji szkolnych i finałowych uczniowie rozwiązywali test oraz wykonywali zadanie projektowe. Prace uczestników były kodowane oraz oceniane przez Komisję Konkursową. 
 
Gratulujemy wszystkim szkołom, z których uczennice i uczniowie uczestniczyli w konkursie. 
 
 
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 25 kwietnia w czwartek, w godzinach 11:00 – 13:00 w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137. 
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów i nauczycieli techniki wszystkich szkół uczestniczących w Konkursie. 
 
Barbara Preczyńska 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
czwartek, 28. Marzec 2024
wtorek, 30. Kwiecień 2024
Pokaż więcej
strzałka w dół