Szybkie informacje

Szybka informacja nrsortuj malejąco Tematyka Adresaci
28 MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
34 Badanie jakości gleby i wody Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
46 Zajęcia dla najmłodszych – magiczna chemia Nauczyciele edukacji wczesnoszkolne
89 Zajęcia edukacyjne dla uczniów “Na kogo czeka praca?”. Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna Konsultacje grupowe dla uczniów Młodzież ucząca się w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych
124 Dołącz do eTwinning i realizuj ciekawe projekty Nauczyciele wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych
132 Zajęcia edukacyjne dla uczniów - Na kogo czeka praca? Wybrane problemy rynku pracy w Łodzi i regionie Jedna godzina lekcyjna / konsultacja grupowa Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
168 Wyniki finału XI Konkursu “Ja Przedsiębiorca” Dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i PP w szkołach ponadpodstawowych
172 Myślenie krytyczne (TOC) w praktyce szkolnej Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół
173 Obóz na Przemysłowej historia – martyrologia w praktyce szkolnej Poloniści, historycy, przewodnicy, zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy
174 Od przedsiębiorczego ucznia do świadomego pracującego Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Pokaż więcej
strzałka w dół