Polska Sieć Kształcenia Modułowego (PSKM)

logo Polskiej Sieci kształcenia modułowegoIdea powołania ogólnopolskiej sieci instytucji specjalizujących się w kształceniu i szkoleniu modułowym zrodziła się w ramach projektu pn. "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Służb Zatrudnienia" - komponent: "TOR #9 - Szkolenie dorosłych", realizowanego w latach 1993-1997 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, a finansowanego z pożyczki Banku Światowego oraz eksperymentu pedagogicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanego w latach 1997-2000, polegającego na wdrożeniu programów kształcenia zawodowego o budowie modułowej opracowanych w Programie PHARE UPET/IMPROVE. Urzeczywistnienie tej idei nastąpiło w 2001 roku z inicjatywy Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu przy wsparciu projektów:

W grupie inicjującej powołanie sieci, która przyjęła nazwę "Polska Sieć Kształcenia Modułowego" (w skrócie PSKM), znalazły się instytucje rozwijające od wielu lat naukowo-metodyczne podstawy kształcenia w systemie modułowym oraz posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania programów nauczania (szkolnego i kursowego) o strukturze modułowej.

Z grona członków założycieli została wybrana Rada Programowa, której powierzono funkcje programowo-organizacyjne i koordynacyjne. Rada ze swego grona wybrała przewodniczącego (K. Symela - ITE Radom), dwóch wiceprzewodniczących (J. Moos - ŁCDNiKP, G. Osicka – KOWEZiU), którzy reprezentują PSKM na formom krajowym i międzynarodowym. W skład Rady Programowej weszło jeszcze pięciu członków reprezentujących Instytut Badań Edukacyjnych (S. Kwiatkowski), Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (G. Poloczek), Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego (B. Nawrocki), FESTO Didactic Poland (A. Sierota), Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (W. Francuz).

Celem podstawowym działalności PSKM jest zwiększenie konkurencyjności polskich instytucji kształcących młodzież i osoby dorosłe (w tym osoby bezrobotne) poprzez rozwój modułowych ofert programowych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską.

Pokaż więcej
strzałka w dół